top of page
Jan-Popis2014-1-1024x683.jpg
Jan Popis, Polska

Muzykolog, krytyk muzyczny, producent oraz wydawca płyt CD z muzyką klasyczną, popularyzator muzyki. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interpretacji dzieł Chopina.

Przez 33 lata, od 1974 pracował w Polskim Radiu – w redakcjach bądź działach muzyki klasycznej, gdzie przygotowywał i prowadził autorskie programy, w tym słynne Środy chopinowskie. Liczbę odbiorców tych audycji, autorstwa Jana Popisa, szacuje się na ok. 1,5 miliarda. Od roku 1975 komentuje w Polskim Radiu oraz w TVP dziewięć kolejnych Konkursów Chopinowskich. W 1996 stworzył w Polskim Radiu, wg autorskiego projektu wydawnictwo płytowe, doprowadzając do powstania katalogu liczącego ok. 400 pozycji, z których kilkadziesiąt było nominowanych a kilkanaście otrzymało statuetkę „Fryderyk”.

Współpracował z Krystianem Zimermanem przy projekcie światowego tournée Polish Festival Orchestra, w 150. rocznicę śmierci Chopina (1999 r.). Współpracował również, jako doradca z Rafałem Blechaczem. Był producentem albumu płytowego Adama Harasiewicza: Chopin – komplet mazurków (2010 r.)

Pisze recenzje i artykuły (od 1973 roku) do fachowej prasy muzycznej. Pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Konkursu Chopinowskiego (2000 – 2005). Bierze udział w sympozjach muzykologicznych. Prowadzi wykłady na uczelniach muzycznych m.in. USA i Kanady oraz na międzynarodowych kursach interpretacji. Opracowuje hasła do polskich encyklopedii muzycznych. Występuje w roli jurora międzynarodowych konkursów pianistycznych im. Vladimira Horowitza, im. Emila Gilelsa, im. Haliny Czerny-Stefańskiej oraz im. Artura Rubinsteina.

Od roku 2000 jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku – najważniejszej i najbardziej prestiżowej krajowej imprezy muzycznej, poświęconej polskim pianistom i polskiej twórczości fortepianowej. Jest także dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą formuły programowej Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy, którego laureatami są m.in. Julianna Avdeeva i Rafał Blechacz. W 2007 r. w drodze konkursu objął stanowisko dyrektora artystycznego-programowego narodowego wydawnictwa fonograficznego - MUZA Polskie Nagrania.

Za swą działalność otrzymał m.in. nagrodę-medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków dla Krytyka Muzycznego Roku (za recenzje z Konkursu Chopinowskiego), medal Gloria Artis (dwukrotnie), medal Pro Sinfoniki, medal Pro Arte im. Ignacego Jana Paderewskiego. Udziela się społecznie, pełniąc obecnie funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

bottom of page