Category “Junior” - up to 10 years old

IV Prize:

Yin Chen, Australia

Yuri Ishise, Japan

Li Kwong Ching, Hong Kong

Tian Liang, Australia

Cameron Yuxuan Liu, United Kingdom

EMiRi Man, Japan

Kazuma Minami, Japan

Adam Muszyński, Poland

Sophia Popescu, USA

Mao Tokunaga, Japan

 

 

V Prize:

Carmen Dilara Bagis, Turkey

Junwei Cao, Singapore

Richard Cardillo, USA

Dai Hei Ching, Hong Kong

Hiroshi Corro, USA

Haoqing Liu, China

Alicja Rucińska, Poland

Law Sze Han, Malaysia

April Zhang, USA

Julian Gong Jin Zhu, United Kingdom

 

Honorable Mention:

Le Vu Bao Chau, Vietnam

Emmeline Chloe Hadeli, Indonesia

Maša Ivanović, Serbia

Luca Andrei  Moaca Marinescu, Romania

Kexin Meng, China

Nguyen Uyen Minh, Vietnam

Emma Sheh, Costa Rica

Felix Suo, Australia

Annie Ulmer, USA

Lum Wei Xuan, Malaysia

Yi Han Zhang, USA

Katherine Zhiyu Zhang, USA