top of page

Category " Piano Talents": up to 13 years old

IV Prize

Carmen Dilara Bagis, Turkey

Jiatong Gao, Singapore

Weien Hu, Taiwan

George Lin, Taiwan

Dashun Shi, China

Kento Sugiyama, Japan

 

 

Honorable Mention

Liang-chu Lai, Taiwan

Yanjia Yang, China

De-Cian Yuan, Taiwan

bottom of page